285317134_1256180674787240_6303277787180570055_n

Recent, în cadrul unei ședințe de lucru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, a oferit conducerii Comitetului sectorial pentru formare profesională în ramura construcţiilor diplomă de gratitudine pentru activitate prodigioasă la elaborarea standardelor ocupaționale și pentru dezvoltarea platformei de comunicare și cooperare între partenerii sociali în procesul asigurării formării profesionale.

La ședință au participat partenerii sociali Victor Talmaci, președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, Marin Sîrbu, președintele Federației Patronatului din Construcții și Produce a Materialelor de Construcții din Republica Moldova.

Lidia Barburoș, președinta Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, a subliniat că această diploma este o apreciere importantă pentru întreaga ramură și pentru munca depusă de toți membrii Comitetului, care în ultimii ani a obținut mai multe realizări și a mulțumit partenerilor sociali pentru susținere.

Potrivit Lidiei Barburoș, președinta Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, actualmente în ramura construcțiilor sunt elaborate 21 standarde ocupaționale pentru profesiile muncitorești, fiind create trei platforme de comunicare.

Totodată, au fost demarate mai multe proiecte importante la nivel teritorial, în raioanele Soroca, Orhei și Căușeni, unde au fost încheiate acorduri de colaborare între Comitetul sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, instituția de învățământ și Compania din construcții, ceea ce reprezintă o premieră pentru Republica Moldova.

Președinta Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor a precizat că reprezentanții acestei structuri și-au trasat pentru 2022 o serie de priorități ambițioase, dar realizarea acestora ar putea fi limitată de finanțările disponibile.

Precizăm că, Comitetul sectorial pentru formare profesională în ramura construcţiilor a fost înregistrat la Ministerul Justiției în martie 2018. Astfel de structuri cum sunt Comitetele sectoriale au activat și anterior însă, în urma unor modificări la legislație, aceste Comitete trebuie să fie formate bipartit și nu tripartit, iar ulterior formării, statutul lor trebuie să fie înregistrat la Agenția Servicii Publice.

Activitatea Comitetelor sectoriale este axată preponderent pe formarea profesională și elaborarea standardelor ocupaționale.

Departamentul mass-media și relații internaționale

Abonați-vă la canalul CNSM pe Telegram https://t.me/sindicatemd