IMG_8365

Igor Zubcu, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a avut o întrevedere cu Guy Ryder, Directorul General al Organizației Internaționale a Muncii (OIM). La întrevedere, care a avut loc la Geneva, Elveția, au mai participat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Maria Helena Andre, directorul OIM-ACTRAV, și Sergejus Glovackas, directorul Biroului pentru Europa și Asia Centrală al OIM-ACTRAV.

Părțile au discutat despre situația în domeniul parteneriatului social din Republica Moldova și evoluțiile înregistrate în procesul de negocieri, situația social-economică din țară și acțiunile partenerilor sociali în vederea susținerii populației afectate de criza economică, prevederile noului Program de țară privind munca decentă, încheiat între OIM și Republica Moldova pentru anii 2021-2024 în octombrie 2021.

De asemenea, conducerea CNSM a informat despre respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii și carențele existente în acest proces, aportul sindicatelor la gestionarea crizei refugiaților din Ucraina, care au oferit spații de cazare la sanatoriile gestionate de CNSM și asistența necesară.

Conducerea CNSM și-a exprimat recunoștința pentru suportul oferit de Organizația Internațională a Muncii la gestionarea crizei refugiaților ucraineni, implementarea mai multor proiecte importante care vizează consolidarea parteneriatului social la nivel național și teritorial.

La rîndul său, Guy Ryder, Directorul General al Organizației Internaționale a Muncii, a apreciat eforturile sindicatelor, societății civile în ansamblu, și al autorităților în legătură cu gestionarea crizei refugiaților. Guy Ryder s-a arătat deschis să dezvolte în continuare relațiile de colaborare cu sindicatele din Republica Moldova în domeniul parteneriatului social, ratificării și implementării Convențiilor OIM și respectării standardelor internaționale în domeniul muncii.

În context, cei prezenți au discutat despre semnarea în timpul apropiat, la Chișinău, a Memorandumului de Cooperare între CNSM și OIM-ACTRAV care include mai multe priorități și un plan de acțiuni pentru anii 2022-2023. Prioritățile respective prevăd, printre altele, adoptarea unui mecanism extrajudiciar simplificat de soluționare a conflictelor individuale de muncă, asigurarea aplicării efective a drepturilor sindicale, ratificarea Convențiilor OIM Nr. 102 și 173 și implementarea Convenției OIM Nr. 161, promovarea dialogului social la toate nivelurile, digitalizarea serviciilor pentru membrii de sindicat.

Amintim că în perioada 5-10 iunie, Igor Zubcu, președinte al CNSM, și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, participă la cea de-a 110-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii organizată de OIM la Geneva, Elveția. La Conferință sunt puse în discuție mai multe rapoarte cu privire la lumea muncii, respectarea drepturilor în domeniul muncii în diferite regiuni ale lumii, recomandări cu privire la munca decentă, securitatea și sănătatea în muncă, viitorul muncii.

În cadrul vizitei la Geneva, conducerea CNSM a avut întrevederi cu Heinz Koller, directorul pentru Europa al Organizației Internaționale a Muncii, Luca Visentini, Secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor, și a rostit un discurs de la tribuna centrală a celei de-a 110-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii.

Departamentul mass-media și relații internaționale