Soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii.

Soţia se consideră la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data acordării concediului de maternitate se află în una dintre următoarele situații:

  1. a)  nu este angajată în cîmpul muncii;
  2. b) nu realizează venit asigurat;
  3. c) nu este persoană asigurată de riscul respectiv, fapt confirmat prin declarația scrisă pe proprie răspundere.

Baza de calcul a indemnizației de maternitate acordate soției aflate la întreținerea soțului asigurat o constituie venitul mediu lunar asigurat al soțului.