În cazul în care beneficiarul de indemnizație lunară pentru creșterea copilului (bunicul, bunica sau o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului), se angajează, își reia activitatea de muncă, se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani ori desfășoară activități în scopul obținerii de venit, indemnizația stabilită se suspendă și se stabilește, la cerere: unuia dintre părinţi, bunicul, bunica sau o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, sau tutorele, dacă întrunește condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau (2).