În cazul persoanelor care își reiau activitatea de muncă și beneficiază de indemnizație pentru creșterea/îngrijirea copilului, dar se îmbolnăvesc, aceștia sunt în drept de a beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, însă în cazul în care copilul (în baza cărui persoana beneficiază de indemnizație lunară) se îmbolnăvește indemnizația pentru îngrijirea acestui copil bolnav nu se acordă.

Această normă nu se aplică indemnizațiilor pentru îngrijirea altor copii bolnavi ai persoanei asigurate.