Reexaminarea pensiilor pentru limită de vîrstă, stabilite pînă la 1 ianuarie 2019, se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, conform eșalonării prevăzute în tabel:

 

  Perioada de stabilire a pensiilor
Pensiile stabilite/ reexaminate pînă la 1 ianuarie 1999 Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999

și pînă la 1 ianuarie 2019

Anul în care va fi efectuată reexaminarea pensiei 2019 2020

(1 ianuarie)

2020

(1 iulie)

2021

(1 ianuarie)

2022

(1 ianuarie)

2023

(1 ianuarie)

Stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă de la

15 ani

pînă la

15 ani

de la

10 ani

de la

7 ani

pînă la

10 ani

de la

5 ani

pînă la

7 ani

de la

2 ani

pînă la

5 ani

 

Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă/pensie de dizabilitate pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată este mai mare decât pensia aflată în plată.

Prevederea dată se va aplica după finalizarea procesului de reexaminare a pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 2019, conform eșalonării din tabelul de mai sus.

Reexaminarea pensiilor de dizabilitate, stabilite până la 1 ianuarie 2022, se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate, conform eșalonării prevăzute în table:

 

  Perioada de stabilire a pensiilor
Pensiile stabilite/ reexaminate până la 1 ianuarie 1999 Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 și până la 1 ianuarie 2022
Anul în care va fi efectuată reexaminarea pensiei 2022

(1 ianuarie)

2023

(1 ianuarie)

2024

(1 ianuarie)

Stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate de la 2 ani de la 7 ani de la 2 ani

până la 7 ani