Suplimentul de solidaritate reprezintă o componentă a pensiei care nu se indexează. Cuantumul acestuia variază anual în funcție de indexarea și majorarea pensiei calculate și de evoluția pensiei minime. Astfel, în cazul în care pensia calculată în baza veniturilor realizate ale persoanei este mai mica decât cuantumul pensiei minime, se acordă un supliment de solidaritate de la bugetul de stat pentru acoperirea diferenței până la pensia minimă.