Pentru lucrătorii care activează în condiţii nefavorabile de muncă se stabilesc sporuri de compensare în mărime unică pentru salariaţii de orice calificare, care muncesc în condiţii egale în unitatea respectivă.

Mărimea concretă a sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în funcţie de greutate şi nocivitate, în limitele negociate de partenerii sociali şi aprobate prin convenţia colectivă la nivel naţional şi ramural.

Sporurile de compensare se plătesc pentru durata reală a muncii prestate în condiţii nefavorabile.