Desigur. Astfel, durata normală a timpului de muncă include timpul destinat îmbrăcării şi dezbrăcării echipamentului individual de protecţie și timpul destinat igienei personale în cazul muncilor insalubre. Aceste durate se stabilesc în regulamentul intern al unităţii sau în contractul colectiv de muncă.