Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 6 luni.

În cazul angajării muncitorilor necalificați, perioada de probă se stabilește ca excepție și nu poate depăși 30 de zile calendaristice.

Salariații angajați în baza contractului individual de muncă pe durată determinată pot fi supuși unei perioade de probă care nu va depăși:
– 15 zile calendaristice – pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;
– 30 de zile calendaristice – pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în contractul individual de muncă.