Se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă cu:
1) persoanele în vârstă de până la 18 ani;
2) persoanele angajate prin concurs, în temeiul unor legi speciale dacă acestea nu prevăd altfel;
3) persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;
4) femeile gravide;
5) persoanele alese în funcții elective;
6) persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă cu o durată de până la 3 luni.