În urma unui șir de consultări și negocieri colective, partenerii sociali din raionul Hîncești, reprezentanții administrației publice locale, sindicatele și patronatele, au semnat astăzi, 8 iulie, Convenția colectivă (nivel teritorial) pentru anii 2024-2028.

Documentul a fost semnat, în prezența membrilor Comisiei teritoriale pentru consultări și negocieri colective, de către Iurie Levinschi, președinte al raionului Hînceşti, Ana Cimpoieșu, reprezentanta CNSM în raion, și din partea patronatelor, de Maria Rotaru. De asemenea, au fost prezenți Eugen Covrig, șef al Departamentului juridic a CNSM și Polina Fisticanu, șefă a Departamentului protecție social-economică  a CNSM.

Convenția reglementează prevederi pentru îmbunătățirea drepturilor social-economice ale salariaților, include un șir de garanții, angajamente generale ale părților, prevederi legate de ocuparea forței de muncă, formarea profesională a salariaților, dezvoltarea parteneriatului social la nivel teritorial, salarizare, securitatea și sănătatea în muncă.

În cadrul unui dialog purtat între părți, aceștia au menționat că semnarea Convenției este un rezultat important obținut de către partenerii sociali, inclusiv cu suportul și implicarea CNSM, printre prioritățile căreia fiind trasate fortificarea parteneriatului social la nivel național și consolidarea capacităților Comisiilor teritoriale pentru consultări și negocieri colective din raioanele Republicii Moldova.

Prevederile convenției cuprind drepturile și obligațiile părților semnatare cu privire la condițiile de muncă și alte raporturi social-economice în raionul Hîncești, inclusiv timpul de muncă, timpul de odihnă, remunerarea muncii, diverse garanții și compensații sociale, munca salariaților cu copii ș.a. Părțile au convenit să discute trimestrial în cadrul Comisiei teritoriale pentru consultări și negocieri colective mersul implementării convenției, iar la final de an vor efectua o evaluare generală.

Precizăm că, convenția colectivă reprezintă un act juridic oficial, un instrument important de protecție social-economică a salariaților la nivel teritorial și stă la baza negocierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate. Actualmente, la nivel teritorial, sunt în vigoare 12 convenții colective.