Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova reamintește și solicită tuturor agenților economici, indiferent de tipul de proprietate sau forma de organizare din Republica Moldova, să asigure toate măsurile prevăzute de legislație, astfel încât salariații să fie protejați la locurile de muncă de efectele negative a temperaturilor ridicate, îndeosebi în timp de caniculă.

În ultimul timp, impactul temperaturilor excesive (temperaturi înalte și/sau temperaturi scăzute) afectează tot mai mult sănătatea salariaților. Activitatea lucrătorilor la temperaturi ridicate, de caniculă, pot conduce la insolație, deshidratare, arsuri solare, ș.a.

Pornind de la prevederile Legii securității și sănătății în muncă, angajatorul este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru a preveni riscurile profesionale și a atenua factorii care le provoacă.

Atunci când sunt înregistrate temperaturi care depășesc + 30 de grade Celsius, patronii sunt obligați să întreprindă măsuri adăugătoare de menținere a parametrilor microclimatului în încăperi la parametrii normați și prevenire a impactului caniculei asupra sănătății la locurile de lucru exterioare. Astfel, angajatorii trebuie să întreprindă măsuri tehnice (asigurarea bunei funcționări a sistemelor de ventilație, condiționare a aerului, instalarea ventilatoarelor electrice în încăperile fără ventilare mecanică, etc.) și organizaționale (programe de activitate în perioada caniculară, micșorarea greutății și intensității muncii, timpului de muncă soldat cu efort fizic, alternarea efortului dinamic cu cel static și a perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, aprovizionarea cu apă potabilă în cantități suficiente per lucrător).

În perioada caniculară, la locurile de muncă unde temperatura aerului depășește constant 30°C angajatorul trebuie să asigure salariații cu apă carbogazoasă salină sau minerală, în cantitate de 2-4 l per persoană și schimb, distribuită la temperatura de 16-18°C.

Pentru a exclude influența anumitor factori de riscuri termice în perioada caniculară, angajatorul trebuie să asigure lucrătorii cu echipament de protecție adecvat, inclusiv pentru protejarea capului și a corpului.

Totodată, angajatorii trebuie să asigure lucrătorilor un regim de muncă care ar presupune evitarea aflării vreme îndelungată în soare.

Foto simbol