Modificările operate recent la legislația muncii, desfășurarea activității organizațiilor sindicale, managementul sindical – au fost principalele tematici abordate în perioada 6-7 decembrie 2023 de către un grup de sindicaliști din cadrul Federației Sindicale a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hoteluri „SindLUCAS” la un seminar de instruire.

Președinta Federației „SindLUCAS”, Diana Romanciuc, a ținut să menționeze importanța temelor abordate în scopul menținerii nivelului de informare și împrospătare a cunoștințelor liderilor sindicali. Ea a adus mulțumiri Organizației sindicale internaționale a angajaților din ramura alimentară şi tutungerie, agricultură, restaurante şi hoteluri, alimentația publică şi ramuri conexe (IUF) și Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) pentru susținere și colaborare fructuoasă cu Federația „SindLUCAS”.

În prima zi a seminarului, Sergiu Morari, consilier principal al CNSM, și Sergiu Iurcu, consilier superior în cadrul Departamentului protecție social-economică al CNSM, au comunicat despre modificările și completările operate în Codul muncii în anul 2023, prevederile contractului colectiv de muncă, negocierea, încheierea și implementarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

În cadrul unor activități interactive, Dmitro Stepaniuk, coordonator IUF, a abordat chestiuni legate de panificarea activităților organizațiilor membre IUF, inclusiv Federația „SindLUCAS”.

În cea de-a doua zi a seminarului, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a discutat cu participanții la seminar despre managementul sindical, reglementări ce vizează activitatea organizației sindicale, rolul liderului sindical în activitatea organizațiilor sindicale primare, dezvoltarea competențelor de planificare și raportare a activității.

De asemenea, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a comunicat despre campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, concursul Organizațiilor Sindicale Primare lansat recent de CNSM, conținutul Ghidului „Liderului organizației sindicale primare”, elaborat de specialiștii CNSM, distribuit participanților la seminar.

Seminarul dat a prevăzut instruirea liderilor sindicali despre promovarea imaginii sindicatelor, funcționalitatea aplicației mobile „Drepturile salariaților”, care a fost realizat de Mihai Condur, manager IT în cadrul Departamentului relații internaționale, mass-media și tehnologii informaționale al CNSM.

Activitatea a avut loc cu sprijinul financiar al IUF, Federației Sindicale „SindLUCAS” și cu suport din mijloacele financiare pentru activitățile de formare sindicală aprobate de CNSM pentru anul 2023.