În contextul marcării în acest an a 15 ani de activitate a Comitetului sectorial pentru formare profesională în ramura construcțiilor, la data de 25 august, în or. Suceava, România, s-a desfășurat masa rotundă cu genericul ”Bunele practici de cooperare a Comitetului sectorial în ramura construcțiilor din Republica Moldova și România în domeniul pregătirii cadrelor muncitorești, certificarea și recalificarea acestora în baza standardelor ocupaționale”.

Activitatea la care au participat parteneri sociali din ramura construcțiilor din Republica Moldova, reprezentanți ai Comitetului sectorial construcții din România și sindicaliști de la Federația Generală a Sindicatelor (FGS) „FAMILIA” din România, a fost organizată de Comitetul sectorial pentru formare profesională în ramura construcțiilor din Republica Moldova și Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, cu suportul organizației sindicale daneze ”3F”.

Programul mesei rotunde a inclus prezentări și discuții focusate pe subiecte legate de dezvoltarea și consolidarea parteneriatului social în ramura construcțiilor, prevederi ale Convenției colective la nivel de ramură, reglementări sectoriale privind certificarea salariaților, validarea competențelor acestora în cadrul unor cursuri de instruire pe termen scurt.

Totodată, participanții au fost familiarizați cu experiența României în ceea ce privește funcționarea Comitetului sectorial în ramura construcțiilor și au discutat pe marginea mai multor informații privind necesitățile de instruire a angajaților companiilor din ramură din cele două state.

De asemenea, cei prezenți s-au referit și la un șir de probleme cu care se confruntă: lipsa dialogului între piața muncii și instituțiile de învățământ profesional; lipsa mecanismului de monitorizare a traseului profesional al absolvenților; necesitatea retehnologizării sectorului; migrația masivă a forței de muncă; necesitatea ajustării denumirilor, meseriilor, profesiilor, specialităților din Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova la realitățile pieței muncii; aplicarea măsurilor corespunzătoare de a atrage și motiva tinerii specialiști. 

Precizăm că activitatea Comitetelor sectoriale este axată preponderent pe formarea profesională și elaborarea standardelor ocupaționale.