În urma adresărilor repetate din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), începînd cu anul 2021, pe diverse platforme, în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova din 12 iulie 2023 a fost aprobat proiectul de lege care prevede eliminarea taxei de înregistrare de stat la crearea sindicatelor și patronatelor.

Potrivit președintelui CNSM, Igor Zubcu, prin aprobarea acestui proiect a fost realizat un pas important în ceea ce privește garantarea drepturilor fundamentale ale salariaților de a întemeia organizații sindicale, fapt care va conduce la eliminarea obstacolului privind realizarea dreptului constituțional de a întemeia și a se afilia la sindicate.

Anterior, în cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai Guvernului, sindicaliștii accentuau că existența acestei taxe constituie un impediment esențial în realizarea dreptului constituțional al salariaților la întemeierea și afilierea în sindicat. Prin impunerea taxei de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale, în cazul constituirii organizației sindicale sau al modificării statutului acesteia, fiind afectată grav activitatea sindicatului, al cărui scop, la fel ca și în cazul altor organizații necomerciale care sunt scutite de asemenea taxă, nu este unul comercial sau economic.

Legea sindicatelor nr. 1129/2000 nu stabilește taxă pentru înregistrarea sindicatelor, însă, Agenția Servicii Publice (ASP) aplică regula comună pentru înregistrarea persoanelor juridice și, organizațiile sindicale, la depunerea documentelor respective, urmează să prezinte documentul care confirmă achitarea taxei de înregistrare, în sumă de 1149,00 de lei. Această condiție, care potrivit ASP, reiese din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007, constituie un impediment grav în realizarea dreptului salariaților de a întemeia sindicate și o încălcare a normelor internaționale, la care Republica Moldova este parte (și anume, Convenția nr. 87/1948 a Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical). Potrivit acestei Convenții, dobândirea personalității juridice de către sindicate trebuie să fie doar o chestiune de formalitate, care să nu constituie un obstacol considerabil în dobândirea acestui statut.

Practica legislației naționale anterioare, mai exact până în 2018, nu a prevăzut plata unei asemenea taxe pentru sindicate. Mai mult, la moment, organizația sindicală este unica organizație necomercială care achita taxa de înregistrare de stat în sumă de 1149 de lei. Pentru comparație servesc unele exemple: în baza Legii nr. 86/2020 și a Legii nr. 125/2007 organizațiile necomerciale și cultele religioase sunt scutite de taxa de înregistrare de stat.

Conform informațiilor discutate la ședința Guvernului din 12 iulie 2023, modificările au fost efectuate pentru a asigura echitatea partenerilor sociali în procesul de înregistrare. Afilierea în sindicate și patronate este un drept fundamental al salariaților și al angajatorilor, consfințit în Constituția Republicii Moldova, iar tratamentul echitabil al celor două tipuri de entități va garanta realizarea acestui drept constituțional, precum și respectarea prevederilor Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 87/1949 privind libertatea asocierii și protecția dreptului la organizație.

Proiectul de lege aprobat în cadrul ședinței Guvernului, care urmează să fie examinat de către Parlamentul Republicii Moldova, poate fi accesat aici.

Sursa foto: www.gov.md