Stimați lideri și activiști sindicali, stimați colegi, frați și surori,

În numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și al meu personal, vă adresez sincere felicitări cu prilejul Zilei Sindicalistului, instituită acum 15 ani și marcată anual la 7 iunie.

Sindicatele din Moldova, unite în 24 de centre sindicale national-ramurale, cu peste 5500 de organizații sindicale primare, zilnic își îndeplinesc misiunea nobilă de promovare, reprezentare și apărare a drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale ale salariaților, membri de sindicat. Suntem cei care primii reacționează la schimbările din societate pentru a promova și apăra drepturile și interesele oamenilor muncii.

Datorită efortului conjugat al aparatului CNSM, centrelor sindicale național-ramurale, reprezentanților CNSM în teritoriu, al liderilor și activiștilor sindicali de toate nivelurile, pe parcursul a 16 ani de la fondarea CNSM, am reușit să obținem mai multe beneficii de ordin social-economic nu doar pentru salariații membri de sindicat, dar și pentru alte categorii de populație. În perioada de referință, mișcarea sindicală a dat dovadă de poziție fermă, unitate și solidaritate, a demonstrat că este o forță care, cu adevărat, promovează și apără drepturile și interesele omului muncii.

Stimați sindicaliști, cu prilejul zilei noastre profesionale, vreau să-mi exprim recunoștința și să aduc sincere mulțumiri tuturor celor care activează în cadrul sistemului sindical și contribuie zi de zi, cu dăruire de sine, cu devotament misiunii nobile, la promovarea și apărarea drepturilor și intereselor omului muncii, precum și veteranilor mișcării sindicale, dorindu-vă multă sănătate, prosperitate, bucurii și armonie în familiile dvs., respect, apreciere profesională și noi realizări.

Cu deosebită considerație,

Igor Zubcu,

președinte al CNSM