Astăzi, 20 aprilie 2023, la Chișinău, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) au încheiat un Acord de parteneriat, valabil pe un termen de 5 ani. Documentul a fost semnat de Igor Zubcu, președinte al CNSM și Alexandru Stratan, rector ASEM, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei.

Totodată, la eveniment au participat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației, Nadejda Lavric, vicepreședinta Federației Sindicale a Educației și Științei, Sergiu Iurcu, consilier superior al Departamentului protecție social-economică al CNSM, și Victoria Cociug, prorector pentru cercetare și parteneriate în cadrul ASEM, doctor în economie, conferențiar universitar.

Obiectivul Acordului este stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între părți, în scopul organizării și desfășurării activităților de cercetare, care să fundamenteze măsurile de dezvoltare în domeniul socio-economic al Republicii Moldova, să argumenteze poziția sindicatelor la elaborarea politicilor sociale și economice ale Republicii Moldova, precum și dezvoltării relațiilor în vederea promovării, prin diferite forme, a cunoștințelor din domeniul muncii și protecției sociale în rândul tineretului studios, inclusiv în vederea ajustării procesului de formare profesională a specialiștilor la necesitățile pieței muncii.

În cadrul evenimentului, părțile au discutat despre situația din sistemul educațional la nivel național, problemele cu care se confruntă cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior, necesitatea majorării salariilor în educație și îmbunătățirii condițiilor de muncă, situația de pe piața muncii și necesitatea implementării unor programe de susținere a tinerilor specialiști. De asemenea, s-a discutat despre activitatea CNSM din ultima perioadă și acțiunile planificate pentru 2023, inclusiv colaborarea dintre partenerii sociali și cerințele înaintate de către mișcarea sindicală în domeniul protecției social-economice.  

Conform prevederilor Acordului, părțile vor organiza cercetări științifice pe subiecte de interes comun; instruiri pentru activul sindical; au convenit organizarea și desfășurarea stagiului de practică a studenților la toate nivelurile de formare în cadrul structurilor sindicale, inclusiv să organizeze elaborarea de către studenți a tezelor de licență, de masterat și de doctorat pe tematici propuse de către CNSM; să organizeze întruniri și instruiri ale studenților, masteranzilor și cadrelor didactice din ASEM; implicarea cadrelor didactice ale ASEM la evenimente publice la care sunt dezbătute probleme și subiecte de interes comun.

Menționăm că Academia de Studii Economice din Moldova a fost fondată în anul 1991. Este cea mai mare instituție de învățământ superior cu profil economic din Republica Moldova. În prezent, la ASEM își fac studiile peste 7000 de studenți și activează 20 de doctori habilitaţi și peste 150 de doctori în științe.

Activitatea de cercetare este organizată în ASEM în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Studii Europene, precum și în 14 Laboratoare și Centre de cercetare.