Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut luni, 3 aprilie, o întrevedere cu reprezentanți ai Confederației Generale Italiene a Muncii (CGIL), aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova, pentru a discuta despre perspectivele de colaborare în domeniul protecției social-economice a salariaților, membri de sindicat, și a efectua un schimb de opinii despre activitatea celor două organizații.

În cadrul întrevederii, Igor Zubcu, președintele CNSM, a menționat că a fost o onoare să participe recent la Congresul XIX al CGIL, unde au fost abordate chestiuni arzătoare aflate pe agenda sindicaliștilor din Uniunea Europeană, inclusiv practici care pot fi preluate de sindicaliștii din Republica Moldova în domeniul parteneriatului social, negocierilor colective, digitalizării serviciilor oferite membrilor de sindicat.

Conducerea CNSM a comunicat despre activitatea sindicatele din Republica Moldova și prioritățile trasate la Congresul IV din 2022, structura organizatorică, colaborarea cu partenerii sociali, cerințele înaintate de CNSM legate de necesitatea majorării salariului minim, eforturile îndreptate spre eradicarea economiei informale, colaborarea cu diverse organizații internaționale, lansarea campaniei „Organizația primară–energia mișcării sindicale”, prioritățile CNSM în domeniul politicilor sindicale de tineret și de susținere a femeilor, inclusiv ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă.

Sindicaliștii moldoveni au subliniat că în continuare nivelul de salarizare în Republica Moldova este unul precar și necesită a fi ajustat în conformitate cu prevederile Cartei Europene Sociale (revizuite) și Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană (majorarea salariului minim până la valoarea de 50% din salariul mediu pe țară).

Totodată, conducerea CNSM a atras atenție la dezechilibrele care există pe piața muncii legate de rata înaltă a șomajului în rândul tinerilor și populației cu vârsta cuprinsă între 50 și 60 de ani, nivelul de calificare care necesită a fi adaptat la cerințele pieței muncii, importanța fortificării capacităților instituționale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În același timp, conducerea CNSM a informat despre participarea reprezentanților mișcării sindicale în cele peste 30 de grupuri de lucru care își desfășoară activitatea în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

La rândul lor, reprezentanții CGIL s-au arătat interesați să afle de la conducerea CNSM care este impactul războiului din Ucraina asupra situației social-economice din Republica Moldova și populației în ansamblu.

De asemenea, sindicaliștii de la CGIL au vorbit despre particularitățile sistemului de salarizare din Italia, cum sunt organizate negocierile colective, obiectivele CGIL pentru perioadă următoare.

La final, sindicaliștii din cele două țări și-au manifestat interesul de a dezvolta relațiile de colaborare în diverse domenii și a efectua periodic schimb de opinii și practici.

Amintim că în luna octombrie 2021, CNSM și CGIL, cu participarea Confederației Sindicatelor Muncitorilor din Italia și Uniunii Muncii din Italia, au semnat un Acord de colaborare în vederea sporirii protecției lucrătorilor moldoveni aflați în Italia cu statut reglementat și a lucrătorilor italieni care activează în Republica Moldova cu statut similar.