Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, participă în perioada 30 martie–31 martie 2023 la lucrările ședinței Comitetului Executiv al Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC), care se desfășoară la Bruxelles, Belgia. În cadrul ședinței, au fost puse în discuție mai multe aspecte de importanță majoră pentru mișcarea sindicală europeană.

Astfel, sindicaliștii au discutat mai multe chestiuni organizatorice ce vizează organizarea Congresului ETUC la Berlin, care va avea loc anul curent, unde vor fi abordate chestiuni privind activitatea ETUC din ultimii ani, inclusiv adoptarea unui Manifest și organizarea procedurilor de alegeri. De asemenea, au fost discutate mai multe documente de poziție ale ETUC ce vizează dialogul social, economia verde, reforma guvernanței economice, protecția socială, situația de pe piața energetică.

Printre obiectivele ETUC, în vederea susținerii lucrătorilor și a sindicatelor, examinate în cadrul ședinței, se numără: afirmarea unei agende europene pentru reînnoirea rolului sindicatelor, inclusiv prin includerea constantă a tinerilor lucrători și a sporirii numărului membrilor, prin oferirea sprijinului afiliaților pe măsură consolidării drepturilor lucrătorilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și amplificarea vocii lucrătorilor prin intermediul negocierilor și acțiunilor colective, cu o atenție deosebită asupra noilor forme de muncă.

De asemenea, s-a menționat contribuția ETUC în susținerea afiliaților pe măsură dezvoltării strategiilor de modernizare, inclusiv prin sindicalismul digital și prin coordonarea strategiilor naționale și sectoriale. Printre domeniile de interes ale ETUC menționăm și creșterea acoperirii negocierilor colective, lupta pentru un drept universal de organizare, inclusiv și de acces la locul de muncă, prin revizuirea normelor europene privind achizițiile publice, pentru a asigura distribuirea corectă a banilor publici, spre organizațiile care respectă lucrătorii și drepturile sindicale, care negociază cu sindicatele, și a căror drepturi sunt incluse în contracte colective.

Totodată, după cum s-a discutat în cadrul ședinței, un alt obiectiv al ETUC reprezintă consolidarea dialogului social european și aprofundarea respectului pentru activitățile și drepturile sindicale, precum și lupta pentru democrație la locul de muncă, bazată pe puterea de negociere colectivă a sindicatelor, care respectă drepturile de informare, consultare și participare la locul de muncă.

Amintim că Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a devenit membră a Confederației Europene a Sindicatelor la data de 27 octombrie 2022. ETUC este principala organizație sindicală care reprezintă lucrătorii la nivel european. ETUC a fost fondată în anul 1973 și include în componența sa peste 90 de organizații sindicale, care cuprind peste 45 de milioane de membri de sindicat.