Pe parcursul lunii martie curent, Vasile Siloci și Vladimir Gorban, specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, au efectuat mai multe vizite de lucru și au instruit salariații, membri de sindicat, în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

Astfel de vizite au fost efectuate în cadrul instituțiilor și întreprinderilor din ramura educației, agricultură, silvicultură, în mai multe raioane din regiunea de sud a Republicii Moldova, la invitația centrelor sindicale național-ramurale.

Inspectorii au oferit informații cu privire la elaborarea instrucțiunilor și ordinelor la nivel de unitate în domeniul securității și sănătății în muncă, procesele verbale de evaluare a condițiilor nocive de muncă, instrucțiuni specifice în domeniu SSM în diverse ramuri.

De asemenea, în cadrul acestor vizite inspectorii au accentuat necesitatea implementării de politici și acțiuni care ar contribui la prevenirea accidentelor de muncă și la sporirea gradului de protecție al salariaților, conform normelor SSM, identificarea riscurilor profesionale și evaluarea corespunzătoare a locurilor de muncă.

Amintim că în luna februarie curent, specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au efectuat vizite de lucru în raionul Ștefan Vodă, în cadrul întreprinderilor din ramura agricolă.