Peste 20 de tineri sindicaliști, specialiști din ramura energetică din cadrul mai multor întreprinderi, membre ale Federației Sindicale „Sindenergo”, și-a consolidat capacitățile în cadrul seminarului cu genericul „Strategii și politici ale sindicatului pentru tineri”, organizat vineri, 31 martie, la Chișinău.

În deschiderea activității, Victoria Niță, președinta Federației „Sindenergo”, a specificat că obiectivul seminarului este de a contribui la instruirea și informarea continuă a membrilor Comisiei de Tineret din cadrul federației.

Cu un cuvânt de salut, a fost prezentă vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Lilia Franț, care a subliniat importanța desfășurării unor activități permanente de perfecționare și instruire, pentru a crește nivelul de calificare al tinerilor, inclusiv în domeniul dezvoltării personale.

Totodată, vicepreședinta CNSM a comunicat participanților informații despre activitatea Confederației și a Comisiei de Tineret a CNSM, inițiativele și propunerile sindicatelor în domeniul protecției social-economice a tinerilor specialiști, lansarea campaniei „Organizația primară–energia mișcării sindicale”. De asemenea, Lilia Franț a oferit tinerilor suport în vederea elaborării unui plan de acțiuni în domeniul politicilor sindicale de tineret la nivel de federație și a discutat cu ei despre problemele cu care se confruntă în ramură.

În cadrul unor activități interactive, tinerii au fost instruiți de către Alesea Guzun, formator național, despre cum să comunice eficient, rolul comunicării în activitatea unui lider sindical, cum să depășească diverse bariere în procesul de comunicare și relaționare, au aflat diverse tehnici de comunicare în grup, utile în activitatea lor profesională, la nivel de unitate.

Seminarul dat face parte din planul de activități în domeniul instruirii și formării sindicale al Federației Sindicale „Sindenergo” pentru anul 2023.