Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit joi, 23 martie, în cadrul ședinței ordinare, pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de importanță social-economică, dar și de ordin organizatoric.

Conform ordinii de zi, sindicaliștii au discutat despre formularea unei propuneri, sub formă de proiect de lege, în vederea îmbunătățirii mecanismului de stabilire a pensiei anticipate pentru carieră lungă; cazurile de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat prin prisma adresărilor acestora către organele sindicale; organizarea și desfășurarea mesei rotunde dedicate Zilei mondiale a securității și sănătății în muncă – 28 aprilie.

Astfel, conform unei Hotărâri a Comitetului Confederal al CNSM, sindicaliștii vor înainta Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familiei, propunerea CNSM, în forma unui proiect de Lege, pentru modificarea articolului 152 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, care se referă la dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă.

Membrii Comitetului Confederal al CNSM au discutat despre situația cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor salariaților și au menționat necesitatea perfecționării cadrului legal. Drept urmare a examinării numeroaselor adresări ale salariaților, inclusiv a membrilor de sindicat, s-a constatat că cele mai frecvente încălcări a drepturilor și intereselor membrilor de sindicat țin de: nerespectarea duratei normale a timpului de muncă; încălcarea prevederilor legale referitoare la retribuirea muncii suplimentare; nerespectarea legislației privind acordarea sporurilor specifice la salariu și a premiului anual; nerespectarea garanțiilor juridice privind acordarea concediilor de odihnă, inclusiv a zilelor de concediu suplimentar; încălcarea procedurii privind aplicarea sancțiunilor disciplinare și încetării contractului individual de muncă.

De asemenea, sindicaliștii au stabilit că, cu ocazia Zilei mondiale a securității și sănătății în muncă din 28 aprilie 2023, se organizează o masă rotundă, cu participarea activului sindical, reprezentanților partenerilor sociali și, nemijlocit, a instituțiilor cu responsabilități în domeniul dat, cu tematica „Munca în condiții sigure și sănătoase – un principiu și drept fundamental al salariaților la locul de muncă” – aceasta fiind și lozinca din acest an a Zilei mondiale a securității și sănătății la locul de muncă, aprobată de Organizația Internațională a Muncii.

Membrii Comitetului Confederal au mai aprobat chestiunile care vor fi pe ordinea de zi a Consiliului General al CNSM, convocat la data de 6 aprilie 2023. În cadrul ședinței respective va fi prezentată informația cu privire la acțiunile CNSM în scopul asigurării protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat (noiembrie 2022 – martie 2023).

De asemenea, membrii Comitetului Confederal au discutat și aprobat și alte chestiuni ce țin de activitatea mișcării sindicale.

Amintim că, Comitetul Confederal este organul de conducere al CNSM în perioada dintre ședințele Consiliului General. Comitetul Confederal al CNSM definește pozițiile Confederației în probleme de actualitate sindicală națională și internațională; îndeplinește rezoluțiile și hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acțiuni.