IMG_6862

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în persoana președintelui, Igor Zubcu, și Confederația Națională a Sindicatelor din România „Cartel ALFA”, în persoana președintelui, Bogdan Iuliu Hossu, au semnat miercuri, 15 februarie, la Chișinău, un Acord de cooperare privind drepturile lucrătorilor migranți, valabil pentru o perioadă de doi ani. Documentul vizează sporirea protecției lucrătorilor moldoveni, aflați în România cu statut reglementat și a lucrătorilor români ce activează în Republica Moldova cu statut reglementat.

Părțile semnatare au menționat că ținând cont de faptul că fluxul forței de muncă dintre Republica Moldova și România are dimensiuni impunătoare și lucrătorii respectivi, mai cu seamă membrii de sindicat, necesită o atenție deosibită în partea ce ține de asigurarea respectării drepturilor lor de muncă, situația lucrătorilor migranți trebuie abordată prin prisma principiilor de solidaritate internațională a sindicatelor, a justiției sociale, a tratamentului egal și oportunităților egale.

Potrivit celor doi oficiali, conjugarea eforturilor vine în sprijinul cetățenilor din ambele state pentru a le oferi informații de care au nevoie zi cu zi pentru a fi protejați, conform standardelor internaționale în domeniul muncii (Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor acestora din 1990).

Conform Acordului semnat, părțile vor coopera și desfășura activități în următoarele domenii: promovarea implementării prevederilor, și după caz, a ratificării Convențiilor, adoptării standardelor și altor instrumente internaționale ce vizează drepturile migranților, împărtășirea experienței și a practicilor pozitive în domeniul dreptului național și internațional la subiectul migrației, combaterea  migrației ilegale de muncă, a muncii nedeclarate și a traficului de ființe umane.

Totodată, părțile au convenit să intensifice comunicarea și informarea privind drepturile migranților, diseminarea materialelor informative privind drepturile lucrătorilor migranți, implementarea activităților sindicale de dezvoltare a capacităților la nivel de ramură sau sector în scopul sensibilizării  privind drepturile lucrătorilor migranți, desfășurarea campaniilor de informare în sectoarele în care activează lucrătorii migranți în vederea promovării drepturilor la muncă și, în special, a drepturilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Amintim că la data de 12 octombrie 2022, CNSM și Confederația „Cartel ALFA” au încheiat un Acord de colaborare pe domenii de interes comun. Documentul, valabil în perioada 2022–2026, a fost semnat în prezența membrilor Comitetului Confederal al CNSM. Conform acestuia, părțile se declară de acord să colaboreze, să întreprindă acțiuni comune sau coordonate pentru realizarea sarcinilor statutare și scopurilor prevăzute în programele proprii.