IMG_6866

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Elvețiană a Sindicatelor SGB | USS au pus bazele dezvoltării relațiilor de cooperare prin semnarea la Chișinău, la data de 15 februarie, a unui Acord de cooperare. Documentul a fost semnat de Igor Zubcu, președinte CNSM, și Luca Cirigliano, secretar central al SGB, în prezența unei delegații de la Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Elveția, și Biroul de Cooperare al Elveției.

Acordul, valabil pe perioada 2023-2025, prevede conjugarea eforturilor pe mai multe direcții de acțiune: promovarea respectării principiilor stipulate în actele internaționale cu privire la protecția drepturilor omului și a celor în domeniul muncii; sprijinirea reciprocă a dialogului bilateral între Republica Moldova și Elveția cu privire la aspectele din domeniile muncii și social-economic; ratificarea și implementarea de Republica Moldova și Elveția a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, care vizează drepturile sindicale și interesele legitime ale lucrătorilor; sporirea rolului sindicatelor în sistemul de parteneriat social.

De asemenea, părțile și-au propus realizarea unor consultări bilaterale pe subiecte de interes comun, schimb de experiență și bune practici, precum și schimb de informații despre activitățile sindicale care reprezintă interes reciproc, organizarea unor activități comune în domenii de importanță pentru consolidarea pieței muncii, colaborarea în domeniul educațional.

În cadrul discuțiilor cu delegația de la Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Elveția, și Biroul de Cooperare al Elveției, conducerea CNSM a informat despre activitatea și realizările mișcării sindicale, prioritățile legate de creșterea nivelului de salarizare în sectorul bugetar și real, dezvoltarea dialogului social la toate nivelurile, neadmiterea diminuării drepturilor salariaților, susținerea tinerilor salariați, promovarea egalității de gen, îmbunătățirea situației în domeniul securității și sănătății în muncă, dezvoltarea activităților de formare sindicală la Institutul Muncii.

Precizăm că Confederația Elvețiană a Sindicatelor SGB | USS este cea mai mare organizație a muncitorilor din Elveția. Acesta reunește 20 de sindicate individuale, reprezentând un total de aproximativ 370 000 de membri.