IMG_0530

Urmare a solicitării Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) din 29 decembrie 2022 către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) de acordare a unor explicații în legătură cu aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 874 din 14 decembrie 2022, cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară), marți, 17 ianuarie, în cadrul unei ședințe, reprezentanții sindicatelor, ai patronatului și ai unor instituții și organizații, au abordat acest subiect cu reprezentanții MMPS și Ministerului Finanțelor.

Sindicaliștii au reiterat că aplicarea anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 743/2002, prin care salariile au fost limitate pentru toate întreprinderile din sectorul real, contravine legislației în domeniul salarizării, iar unele modificări efectuate ar putea conduce la amplificarea fenomenului de plată a salariilor „în plic”.

Mai mult, după cum se arăta în solicitarea CNSM către MMPS din 29 decembrie 2022, subiect abordat de altfel și la ultima ședință a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, odată cu excluderea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2022 prin care erau specificate cuantumurile minime ale salariilor de funcții/salariilor tarifare stabilite, s-au creat premise pentru amplificarea fenomenului salariilor plătite neoficial.

În cadrul discuțiilor, în legătură cu modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2002, sindicaliștii au venit cu un șir de propuneri. Astfel, sindicaliștii au subliniat că la stabilirea salariilor trebuie să se țină cont de specificul diferitor ramuri și domenii de activitate și să fie prevăzut un mecanism de reexaminare a salariilor. Totodată, este necesar să fie restabilită posibilitatea utilizării sistemelor tarifare de salarizare bazate pe categorii de calificare și coeficienți.

De asemenea, sindicaliștii au precizat că reglementări mai rigide, prevăzute în Hotărârea sus-menționată, prin stabilirea utilizării obligatorii a intervalelor propuse de salarii tarifare/de funcție în mărimi fixe, trebuie aplicate doar pentru întreprinderile de stat și cu capital majoritar de stat. Astfel de reglementări  nicidecum nu pot fi impuse unităților economice din sectorul real aflate la autogestiune (sectorul privat), deoarece vin în contradicție cu prevederile Codului muncii.

În urma discuțiilor, reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale au comunicat că propunerile CNSM vor fi luate în considerare în procesul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 743/2002, urmând a fi elaborat un proiect care va fi prezentat spre avizare partenerilor sociali.

Amintim că în Monitorul Oficial din 22 decembrie 2022 a fost publicată Hotărârea nr.874 din 14 decembrie 2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (salarizarea în unitățile cu autonomie financiară), elaborată în contextul punerii în aplicare a modificărilor efectuate în Legea salarizării nr. 847/2002, care prevede modificări la Hotărârea Guvernului nr. 743/2002.