gargt

Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat luni, 16 ianuarie, în format online, o ședință de dare de seamă pentru activitățile desfășurate pe parcursul anului 2022, fiind trasate obiectivele pentru 2023. La ședință au participat Igor Zubcu, președinte al CNSM, și Lilia Franț, vicepreședinta CNSM.

În mesajul său de salut, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a apreciat activitatea femeilor sindicaliste și a mulțumit pentru eforturile depuse pe parcursul ultimilor ani, marcați de multiple crize. Liderul sindical a comunicat despre rolul și importanța campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, care va fi lansată în luna martie curent și urmărește să fortifice rolul organizațiilor sindicale primare.

Totodată, președintele CNSM s-a arătat deschis să ofere tot sprijinul necesar pentru desfășurarea activităților planificate pentru 2023, subliniind necesitatea conjugării eforturilor la toate nivelurile, promovarea drepturilor și intereselor femeilor din mediul rural, implicarea femeilor sindicaliste în campanii de informare, înaintarea de propuneri menite să contribuie la îmbunătățirea situației de pe piața muncii, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu structuri similare de la alte organizații sindicale din străinătate.

Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a prezentat un raport în care a trecut în revistă principalele activități desfășurate pe parcursul anului trecut. În perioada de referință au avut loc un șir de activități, fiind puse în discuție dificultățile cu care se confruntă femeile din ţară. Lidera Comisiei de Femei a CNSM a subliniat că femeile sindicaliste sunt îngrijorate de problemele ce țin de sănătatea populației, efectele migrației, consecințele muncii „la negru”, problemele sociale.

De asemenea, membrele Comisiei de Femei a CNSM au prezentat la rândul lor informații despre activitățile desfășurate pe parcursul anului trecut și viziunea despre activitatea și prioritățile Comisiei de Femei a CNSM pentru acest an.

Pentru 2023, femeile sindicaliste și-au propus să efectueze mai multe vizite de lucru în teritoriu, pentru o mai buna informare a femeilor salariate despre drepturile pe care le au, să organizeze activități de sensibilizare a populației și activități de instruire axate pe necesitatea eliminării inechităților care încă mai există pe piața muncii, implicarea în realizarea planurilor de acțiuni la nivel național pentru combaterea violenței împotriva femeilor, apărarea drepturilor și intereselor salariatelor, membre de sindicat.

În cadrul ședinței, femeile sindicaliste au pus în discuție problemele cu care se confruntă membrii de sindicat din diferite ramuri ale economiei naționale în contextul crizei economice, realizările Comisiei de Femei a CNSM pe parcursul anului 2022, au înaintat diverse propuneri pentru a fi incluse în planul de activități pentru 2023, fiind abordate totodată diverse chestiuni organizatorice.

Comisia de Femei este o structură a CNSM, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice se sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislației în vigoare vizând protecția drepturilor sociale și de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale și societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.