taxe

Sindicaliștii sunt nemulțumiți de aplicarea taxei de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale, în scopul dobândirii statutului de persoană juridică, fapt ce creează impedimente în activitatea organizațiilor și afectează dreptul salariaților la afiliere în sindicate. Acest subiect a fost pus în discuție joi, 12 ianuarie, în cadrul unui atelier de lucru organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

La atelier au participat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, juriști și responsabili de organizare din cadrul Confederației și de la centrele sindicale național–ramurale.

După cum s-a menționat, taxa de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale, care constituie 1149 de lei, este un impediment esențial în realizarea dreptului constituțional al salariaților la întemeierea și afilierea în sindicat. Prin impunerea taxei de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale, în cazul constituirii organizației sindicale sau al modificării statutului acesteia, este afectată grav activitatea sindicatului, al cărui scop, la fel ca și în cazul altor organizații necomerciale care sunt scutite de asemenea taxă, nu este unul comercial sau economic.

Problema respectivă a fost abordată în repetate rânduri de CNSM în cadrul dialogului cu Guvernul Republicii Moldova, însă, în pofida acestor demersuri, nu a fost soluționată. Practica legislației naționale anterioare, mai exact până în 2018, nu a prevăzut plata unei asemenea taxe pentru sindicate. Mai mult, la moment, organizația sindicală este unica organizație necomercială care achita taxa de înregistrare de stat în sumă de 1149 de lei.

Potrivit CNSM, stabilirea acestei taxe constituie un impediment grav în realizarea dreptului salariaților de a întemeia sindicate și o încălcare a normelor internaționale, la care Republica Moldova este parte (și anume, Convenția nr. 87/1948 a Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical).

În contextul discuțiilor, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a precizat că problema respectivă, pe lângă alte subiecte importante aflate pe agenda mișcării sindicale, va fi abordată în cadrul întrevederii conducerii CNSM cu Gilbert F. Houngbo, Director General al Organizației Internaționale a Muncii, care va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova în februarie curent.

Mai menționam că în cadrul atelierului respectiv au fost abordate și alte probleme cu care se confruntă organizațiile sindicale primare, inclusiv rolul și importanța campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale” organizată de CNSM, care se va desfășura pe parcursul anului 2023.