317097337_549877727146771_6415400172651520447_n

În contextul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” lansate de Organizația Națiunilor Unite, astăzi, 7 decembrie, două centre sindicale național-ramurale – Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, inclusiv organizațiile de Femei și Tineret din cadrul acestora, au organizat mese rotunde pentru a sensibiliza publicul cu privire la fenomenul violenței față de femei ca fiind cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mondial.

La activitățile menționate a participat Lilia Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), iar Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a fost prezentă la activitatea organizată de Federație „SINDLEX”. Sindicalistele au menționat eforturile mișcării sindicale îndreptate spre asigurarea egalității de șanse, prevenirea și combaterea fenomenului violenței în bază de gen, subliniind în acest sens importanța coeziunii de eforturi ale organizațiilor sindicale de femei și tineret din cele două Federații și implicarea lor în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”.

Amintim că pe parcursul anului, în repetate rânduri, femeile sindicaliste au pledat pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă,  revizuirea Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută sub numele de Convenția de la Istanbul, ratificată de Republica Moldova la 1 mai 2022.

De asemenea, precizăm că în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, mai multe centre sindicale național-ramurale au organizat activități de informare și sensibilizare.

Conform studiului „Evaluarea răspunsului sistemului de justiție penală la cazurile de violență în familie”, elaborat în cadrul unui proiect implementat de PNUD Moldova, în anul 2020, autoritățile Republicii Moldova au fost sesizate în 12970 de cazuri de violență în familie, cu peste 1100 de cazuri mai multe decât în anul 2019 și cu aproape 2000 de cazuri mai multe decât în anul 2018.

Campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” este organizată anual, la nivel internațional, în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, când sunt marcate Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și Ziua Internațională a drepturilor omului. În Republica Moldova, campania lansată de Organizația Națiunilor Unite are loc pentru al 21-lea an consecutiv.