IMG_5546

Astăzi, 6 decembrie, membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), convocați într-o ședință extraordinară, au examinat proiectele Legii privind modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023), Legii bugetului de stat pentru anul 2023, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023, prezentate de Dumitru Budianschi, ministrul Finanțelor.

În cadrul ședinței, referindu-se la stabilirea începând cu 1 ianuarie 2023, a salariului minim pe țară în mărime de 4000 de lei, propusă de către Guvern, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), și-a exprimat regretul că solicitările repetate ale mișcării sindicale de a stabili începând cu 1 ianuarie 2023 a salariului minim pe țară în mărime de 5000 de lei, nu au fost realizate în pofida situației social-economice precare, nivelului ridicat al inflației, creșterii prețurilor la tarife energetice, conform prevederilor cadrului legal, inclusiv normele internaționale cu privire la stabilirea salariului minim la care s-a făcut referință anterior.

Precizăm că propunerea CNSM cu privire la creșterea salariului minim a fost înaintată partenerilor sociali  – Guvern și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, pentru negocieri, precum și pusă în discuție în cadrul mai multor ședințe ale Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, începând cu 26 august 2022.

În context, având în vedere din situația bugetară complicată prognozate pentru anul 2023, prezentată în cadrul ședinței de astăzi, Dumitru Budianschi, ministrul Finanțelor, a menționat că solicitarea CNSM cu privire la creșterea salariului minim va fi examinată anul viitor.

De asemenea, sindicaliștii din administrația publică, învățământ, agricultură și construcții, s-au expus pe marginea necesității înlăturării inechităților care încă mai există în sistemul de salarizare în sfera bugetară, acordarea garanțiilor sociale, protecția drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.

Amendamentele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova la proiectele bugetului de stat pentru anul 2023 pot fi accesate după cum urmează:

Cele patru proiecte de lege, discutate de membrii CNCNC, vor fi examinate miercuri, 7 decembrie, în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri. Ulterior, documentele respective vor fi remise Parlamentului spre examinare și aprobare.