salarii juste slide

În preajma Zilei Mondiale a Muncii Decente, marcată anual în întreaga lume la data de 7 octombrie, astăzi, 4 octombrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat masa rotundă „Acțiunile partenerilor sociali pentru asigurarea salariilor juste”.

La eveniment au participat conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, Corina Ajder, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Vladislav Caminschi, director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Ala Lipciu, coordonatoarea Organizației Internaționale a Muncii în Moldova, Dumitru Stăvilă, director al Inspectoratului de Stat al Muncii, Raisa Dogaru, directoare a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, Sergiu Harea, președinte al Camerei de Comerț și Industrie.

În discursul său, Igor Zubcu, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a declarat: „Dacă este să facem o privire asupra activității noastre comune din 2019 până în prezent, putem să constatăm că am făcut față la multe provocări, dar suntem în continuare presați de un șir de crize din regiune și din interiorul țării. Acest fapt ne impune să fim mai puternici și să facem față așteptărilor membrilor noștri de sindicat”.

„Anul acesta, Ziua Mondială a Muncii Decente are genericul „Salarii juste” menit să atragă atenția asupra rolului important de a asigura salariații cu un salariu adecvat pentru un trai decent. La o muncă productivă trebuie să existe o remunerare justă și o distribuire corectă a veniturilor între angajator și salariat. Trebuie să aprobăm salariul minim în mărime de 50% din salariul mediu care este în concordanță cu Carta Europeană Socială revizuită și cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, cu atât mai mult că Republica Moldova a obținut statutul de candidat la UE”, a accentuat președintele CNSM.

În cadrul mesei rotunde, participanții au lansat un Apel în care au fost trasate un șir de priorități ale partenerilor sociali care să contribuie la asigurarea unei munci decente în Republica Moldova. Printre acestea enumerăm următoarele:

  • stabilirea unui salariu minim pe țară în mărime de cel puțin 5000 de lei pentru anul 2023;
  • perfecționarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  • elaborarea unui nou indicator de evaluare a nivelului de trai al populației, ținând cont de necesitățile reale ale acesteia;
  • creșterea ponderii salariilor în cifra de afaceri și structura cheltuielilor, astfel încât să fie asigurată o distribuire echitabilă a veniturilor întreprinderilor între angajatori și salariați.

Totodată, s-a menționat necesitatea perfecționării cadrului legal care vizează calcularea salariului mediu; continuarea contracarării muncii nedeclarate și a achitării salariilor „în plic”; susținerea și intensificarea dialogului social, inclusiv care vizează negocierea și încheierea contractelor colective de muncă și a convențiilor colective la nivel ramural și teritorial; elaborarea unui mecanism prin care să fie asigurată cuprinderea cu contracte colective de muncă a circa 70 la sută din salariați, în conformitate cu prevederile Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

„Constatăm că promovarea muncii decente este importantă și actuală, ținând cont de crizele prin care trece Republica Moldova, țările din regiune, dar și crizele la nivel mondial. Ne confruntăm cu urmările pandemiei Covid-19, care au condus la recesiune economică și, respectiv, la sărăcirea salariaților. Suntem afectați puternic de războiul nedeclarat în Ucraina, care a provocat criza refugiaților și energetică; populația din Republica Moldova sărăcește din cauza inflației exorbitante, degradând, astfel, puterea de cumpărare a salariilor; până la finele anului se prognozează o nouă descreștere economică și nu există nicio certitudine vizând siguranța în ziua de mâine.”, se arată în Apel. Documentul integral poate fi accesat aici.

La panelul de discuții „Garanții salariale juste și conforme necesităților salariaților” a fost examinată situația cu privire la stabilirea salariilor, contextul social-economic actual, cerințele și viziunea partenerilor sociali în domeniul salarizării, experiența internațională în acest sens. Totodată, participanții au fost familiarizați cu aplicația mobilă Drepturile salariaților!, lansată recent de CNSM cu suportul OIM.

Precizăm că Ziua Mondială a Muncii Decente a fost instituită la inițiativa Confederației Internaționale a Sindicatelor. În această zi, sindicatele revendică asigurarea remunerării decente și echitabile a muncii, locuri calitative de muncă, protecție socială sigură, respectarea drepturilor și libertăților angajaților. ITUC este cea mai mare structură sindicală mondială, din care fac parte peste 300 de organizații sindicale, și reprezintă peste 207 milioane de muncitori din 163 de țări ale lumii. Din februarie 2010, CNSM a devenit membră a ITUC.