IMG_5007

Modificarea Concepției educației sindicale a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a Regulamentului Consiliului Educațional al Confederației și a Regulamentului formatorului sindical, modernizarea serviciilor educaționale și de cercetare ale Institutului Muncii, perfecționarea continuă a formatorilor sindicali, au fost puse în discuție la data de 12 septembrie, în cadrul ședinței Consiliului Educațional al CNSM.

Ședința a fost organizată cu participarea formatorilor sindicali naționali și ramurali, a membrilor Comisiei de conferire a gradelor formatorilor sindicali.

Igor Zubcu, președinte al CNSM, a subliniat necesitatea modernizării ofertei educaționale a Confederației în conformitate cu cerințele și tendințele actuale de pe piața muncii, impulsionarea procesului de educație sindicală prin intermediul Institutului Muncii și utilizarea experienței internaționale, instruirea și perfecționarea continuă a cadrelor sindicale de toate nivelurile.

Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a prezentat celor prezenți proiectele Concepției educației sindicale a CNSM, a Regulamentului Consiliului Educațional al CNSM și a Regulamentului formatorului sindical în redacție nouă. Motivele care au stat la baza necesității modificării respectivelor acte îl constituie caracterul ambiguu al unor prevederi, precum și necesitatea ajustării acestora la obiectivele Strategiei CNSM pentru perioada 2022-2027.

Precizăm că, Concepția educației sindicale reprezintă un ansamblu de viziuni despre scopul, principiile și structura educației sindicale din cadrul CNSM în sensul valorificării eficiente a resurselor umane. Concepţia reflectă experiența educațională a sindicatelor din Republica Moldova și asigură dezvoltarea sistemului educațional în funcție de schimbările structurale și organizatorice în cadrul sindicatelor.

Totodată, conducerea Institutului Muncii a prezentat celor prezenți un șir de propuneri în vederea modernizării educației sindicale. Acestea prevăd revizuirea abordării și a mecanismelor de finanțare a educației sindicale, care să asigure funcționarea eficientă a proceselor educaționale în cadrul CNSM; lansarea în cadrul Institutului Muncii a Centrului de ghidare în carieră „Altius” al Confederației; perfecționarea formatorilor sindicali și crearea bazei de date a „experților externi”; relansarea proiectelor internaționale de formare ”Sindicatul modern”, desfășurate de Institutul Muncii în calitate de Centru regional de formare sindicală.

De asemenea, participanții la ședință au fost informați despre Proiectul pilot „Formare prin ABONAMENT” care va asigura extinderea procesului de formare în toate structurile sindicale, ținând cont de specificul, posibilitățile şi necesitățile acestora. Consiliul educațional va înainta spre examinare la următoarea ședință a Comitetului Confederal al CNSM chestiunea cu privire la modernizarea serviciilor educaționale și de cercetare ale Institutului Munci.

Menționăm că, Consiliul Educațional al CNSM are drept obiectiv general coordonarea și dezvoltarea sistemului educațional sindical. Sarcinile de bază ale Consiliului sunt monitorizarea activității educaționale sindicale și înaintarea pentru organele decizionale ale CNSM a propunerilor ce vizează dezvoltarea sistemului educațional sindical și perfecționarea cadrului regulamentar de funcționare a acestuia.

[Best_Wordpress_Gallery id=”399″ gal_title=”educatie cnsm”]