clasificatorul-ocupatiilor-din-rm-aprobat-in-noua-redactie-prin-ordinul

Lideri și activiști sindicali, responsabili de domeniul juridic, protecție socială, resurse umane, contabilitate din cadrul organizațiilor sindicale, au fost familiarizați cu modificările operate recent la Clasificatorul Ocupațiilor al Republicii Moldova, în cadrul unui seminar organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) la data de 13 septembrie curent.

În deschiderea activității, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a menționat că noul Clasificator a fost aliniat la standardele internaționale privind clasificarea ocupațiilor, ceea ce reflectă tendințele de pe piața muncii, fiind o sursă importantă pentru organizațiile sindicale în vederea elaborării unor analize și cercetări cu privire la politicile legate de formarea profesională, standardele ocupaționale, standardele de calificare.

Sindicaliștii au fost informați de către Mariana Stîrcul, consultant principal, Direcția politici ocupaționale și de reglementare a migrației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, despre prevederile noului Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova, necesitatea actualizării Clasificatorului, particularitățile legate de politicile de gen, solicitările din partea mediului de afaceri de a include profesii noi și excluderea ocupațiilor învechite, asigurarea compatibilității Clasificatorului cu standardele europene.

De asemenea, participanții la seminar au venit cu unele propuneri și completări la Clasificatorul Ocupațiilor al Republicii Moldova care se referă la activitatea organizațiilor sindicale și alte activități economice.

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatoriu pentru toate instituțiile indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică și alte persoane juridice și fizice, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupației.

Clasificatorul este utilizat de către entitățile economice la completarea tabelului numărul doi al Dării de seamă a Indicelui Plăților de Consum (IPC) 21. Versiunea nouă a Clasificatorului (aprobată prin Ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale numărul 11 din 12 noiembrie 2021) urmează a fi utilizată în raportare de către entitățile economice începând cu data de 1 august 2022 la prezentarea Dărilor de seamă IPC 21 pentru luna iulie 2022.

Clasificatorul poate fi găsit pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări Sociale la rubrica „Pentru plătitorii de contribuții”, subrubrica „Clasificatoare”.

Foto simbol