15-600x450

Peste 60 de elevi și studenți, membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”, Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” și colegiilor de medicină din Bălți, Cahul, Orhei și Ungheni, s-au întrunit în perioada 2–4 septembrie la Forumul tinerilor sindicaliști din ramura ocrotirii sănătății cu  genericul  „Sindicatul pentru TINEri”, organizat de  Federația Sindicală “Sănătatea” din Moldova (FSSM).

Potrivit organizatorilor, obiectivele generale ale Forumului au fost de a consolida activitatea organizației de tineret din cadrul ramurii, de a valorificarea abilitățile profesionale și personale ale tinerilor sindicaliști, de a informa despre rolul și activitatea sindicatelor, de a identifica dificultățile cu care se confruntă tinerii în prezent și de a stimula participarea lor la activități sindicale.

La deschiderea oficială a evenimentului au participat președintele FSSM, Aurel Popovici, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Lilia Franț, rectorul USMF, Emil Ceban, și Marcel Abraş, prorector pentru activitate socială de la USMF.

În mesajul său de felicitare către tinerii sindicaliști, Aurel Popovici, președintele FSSM, a menționat că organizarea unui astfel de eveniment este importantă, deoarece oferă posibilitatea de  pregătire a viitorilor lideri de sindicat și este o bună oportunitate pentru ei de a pune în discuție problemele cu care se confruntă și să facă schimb de experiență.

“După o pauză atât de îndelungată, provocată de pandemie, este o întrunire binevenită pentru tinerii activi care muncesc în domeniul sanitar. Acest eveniment urmărește perfecționarea și dezvoltarea educației sindicale a tinerilor profesioniști, promovând totodată comunicarea între aceștia și oferindu-le posibilitatea să interacționeze între ei, precum și cu experți ai domeniului”, a declarat Aurel Popovici.

Totodată, invitații de onoare la lucrările Forumului le-au dorit succes tinerilor, exprimându-și încrederea că ei dispun de toate calitățile necesare pentru a deveni lideri în viitor.

La Forum, participanții au fost încadrați în sesiuni de informare despre avantajele apartenenței la sindicat pentru tineri, fiind familiarizați cu experiențe internaționale, precum și despre prevederi și beneficii acordate membrilor de sindicat, tinerilor specialiști, prin prisma Convenției colective nivel de ramură.

Dezbaterile s-a axat pe modul de negociere a contractului individual de muncă, aspectele leadership-ului,  crearea și consolidarea echipei, utilizarea eficientă a timpului în perioade de criză, identificarea situațiilor de stres și aplanarea acestora.