IMG-2787

Întrevederile conducerii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a reprezentanților Biroului Organizației Internaționale a Muncii pentru Activitățile Lucrătorilor (OIM-ACTRAV) cu autoritățile Republicii Moldova au continuat și astăzi, 6 septembrie. Sindicaliștii și reprezentanții  OIM-ACTRAV au avut o întrevedere cu Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte precum: situația de pe piața muncii și eforturile autorităților și partenerilor sociali de a promova munca decentă, rolul OIM și al partenerilor sociali în implementarea Programului de țară privind munca decentă, consolidarea dialogului social, activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și subiectele aflate pe agenda partenerilor sociali.

Participanții la discuții s-au referit la gestionarea crizei refugiaților din Ucraina, suportul acordat de partenerii internaționali în acest proces, consultările și negocierile pe marginea stabilirii unui nou cuantum al salariului minim, care să fie pus în aplicare începând cu 1 ianuarie 2023.

Totodată, părțile s-au referit la proiectele implementate de OIM în Republica Moldova, cu participarea partenerilor sociali, precum: lansarea de Parteneriate Locale de Ocupare în mai multe raioane, acordarea de consultanță și organizarea activităților de instruire, consolidarea capacităților de negocieri colective la nivel de teritoriu, implementarea proiectelor de transformare a pieței muncii legate de economia verde, tehnologii și digitalizare, economia de îngrijire.

Amintim că Republica Moldova a aderat la Organizația Internațională a Muncii în 1995. Scopul primar al OIM este de a promova oportunitățile de angajare într-o muncă decentă și productivă pentru femei și bărbați în condiții de libertate, echitate, securitate și demnitate umană. Acest scop se realizează prin promovarea drepturilor de muncă, sporirea nivelului protecției sociale a populației și susținerea dezvoltării dialogului social.