IMG_1758

Președintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a participat astăzi, 11 august, la masa rotundă cu genericul „Protejarea drepturilor de muncă şi garanţiilor sociale ale funcţionarilor publici cu statut special”, organizată de Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”.

La eveniment au participat deputaţi ai Parlamentului și membri ai Guvernului Republicii Moldova, şefi ai subdiviziunilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conducători de subdiviziuni din domeniul asigurării sociale, funcţionari publici cu statut special, reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

În discursul său, Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat importanța activității funcționarilor publici cu statut special și eforturile lor în procesul de gestionare a crizei pandemice și crizei refugiaților ucraineni. Natura activității acestora implică riscuri majore și o responsabilitate deosebită pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite, și, respectiv, drepturile ce le revin în cadrul raporturilor de muncă urmează să țină cont de aceste aspecte.

Liderul sindical a accentuat că sunt necesare măsuri care să asigure o muncă și un trai decent funcţionarilor publici cu statut special. “A devenit mult mai necesară asigurarea unui salariu decent, care să acopere necesitățile personale și a familiei, o protecție socială adecvată, măsuri pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie și condiții de muncă sigure și inofensive pentru sănătate”, consideră Igor Zubcu.

De asemenea, președintele CNSM s-a referit la mai multe inițiative și propuneri înaintate recent de către Confederație în adresa Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, propunerile sindicatelor care vizează îmbunătățirea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, solicitările anterioare ale sindicaliștilor legate de susținerea tinerilor specialiști, acordarea mai multor facilități funcţionarilor publici cu statut special, care au avut de suferit în urma îmbolnăvirii cu Covid-19.

Cei prezenți, au abordat chestiuni ce vizează modificarea unor articole din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544/1993, care, potrivit sindicaliștilor, ar aduce un impact negativ şi înrăutăţirea condiţiilor de pensionare a  funcţionarilor publici cu statut special.

Totodată, au fost puse în discuție chestiuni cu privire la motivarea salariaţilor, fortificarea potenţialului uman din Poliţie şi paşii ce se impun întru  garantarea unui salariu motivant, politici naționale care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă ale funcţionarilor publici cu statut special.

Departamentul mass-media și relații internaționale