ziua tineretului (site)

Dragi tineri, Stimați membri de sindicat,

Cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului, am deosebita plăcere de a vă adresa cele mai calde și sincere urări de bine, perseverență și optimism, putere și ambiție pentru activitatea Dvs, care are un rol esențial în dezvoltarea întregii societăți și a economiei naționale.

Tinerii reprezintă o parte importantă a mișcării sindicale, iar politicile de tineret se regăsesc în prioritățile Confederației, incluse în Strategia CNSM, aprobată la Congresul IV al CNSM din iunie 2022. Peste o pătrime din efectivul sindical o constituie tinerii, membri de sindicat, iar Comisia de Tineret a CNSM contribuie, prin acțiunile sale, la consolidarea comunității tinerilor sindicaliști și la incluziunea acestora în mișcarea sindicală în scopul promovării drepturilor și intereselor lor.

Susținem și promovăm activitățile Comisiei de Tineret a CNSM, care organizează activități menite să identifice soluții la problemele cu care se confruntă tinerii și să le facă vocea auzită la toate nivelurile. Tinerii reprezintă un element-cheie în evoluția democratică a societății civile și a mișcării sindicale.

Ne dorim ca tinerii să rămînă acasă, să muncească aici, în Republica Moldova, să fie alături de familiile lor și să aibă cât mai multe oportunități de dezvoltare în țară.

Pentru a atinge aceste deziderate, sunt necesare măsuri concrete și politici la nivel național de susținere a tinerilor, prin consolidarea parteneriatului social în domeniul politicilor de tineret, crearea noilor locuri de muncă bine plătite, garanții sociale și respectarea drepturilor lor, facilitarea accesului tinerilor la servicii medicale, educaționale și de infrastructură de calitate, racordarea strategiilor, politicilor și programelor naționale pentru tineret la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030.

În numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, primiţi cele mai sincere felicitări, urări de bine şi sănătate.

Cu stimă,

Igor Zubcu, președinte CNSM