297048059_1065018581052655_5921394543188983617_n

Sindicaliste din cadrul întreprinderilor din ramura gospodăriei locativ-comunale, au participat în perioada 28-29 iulie la seminarul cu genericul „Asigurarea drepturilor femeilor la locul de muncă”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”.

Ana Selina, preşedintele Federației „Sindindcomservice”, a salutat participantele, a formulat obiectivele activităţii și a comunicat despre principalele prevederi ale Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2022-2026 care vizează drepturile femeilor la locul de muncă.

“Multe procese de muncă din ramura noastră, în care sunt implicate femeile, sunt legate de munca în condiții nocive și periculoase. Consiliul Federației „Sindindcomservice” depune toate eforturile pentru a fi create condiții decente de muncă, asigurarea unei remunerări adecvate, respectarea regimului de muncă și de odihnă, cît și asigurarea socială.”, a punctat sindicalista.

“În acest sens, recent, în cadrul Comisiei ramurale, au fost aprobate modificări ale Convenției colective (nivel de ramură) prin care au fost introduse mai multe modificări. Totodată, pentru a depăși problemele existente, purtăm discuții constructive cu partenerii sociali”, a precizat liderul sindical.

În cadrul seminarului, Polina Fisticanu, șef al Departamentului protecție social-economic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a adus în atenția participantelor noutăți care vizează legislația muncii, prevederi legale în domeniul protecției social-economice, aspecte privind impozitarea, asigurările sociale și medicale, măsurile de susținere socială a populației, condițiile de acordare a prestațiilor de asistență socială, inițiativele sindicatelor în aceste domenii.