Untitled

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, au semnata la data de 29 iulie curent, în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, Memorandumul de colaborare privind intenția de a coopera în cadrul campaniei naționale „Trecem pe Alb”.

Campania respectivă a fost lansată de MMPS la data de 7 iulie curent, și își propune consolidarea cooperării dintre autoritățile publice, partenerii sociali și societatea civilă, în vederea definirii politicilor de combatere a muncii nedeclarate.

Obiectivele campaniei naționale „Trecem pe Alb” sunt următoarele:

1) Informarea angajatorilor și salariaților privind riscurile muncii nedeclarate și beneficiile muncii legale;

2) consolidarea cooperării între autoritățile publice, partenerii sociali și societatea civilă pentru definirea politicilor de combatere a muncii nedeclarate și realizarea unui plan de acțiuni în acest scop;

3) promovarea măsurilor legislative pentru accelerarea formalizării relațiilor de muncă în Republica Moldova.

Potrivit Memorandumului, în vederea atingerii obiectivelor campaniei, părțile vor depune eforturi pentru a sprijini realizarea planului de acțiuni al campaniei; vor depune eforturi pentru creșterea nivelului de conștientizare de către angajatori, salariați și societate a riscurilor și consecințelor muncii nedeclarate; vor promova, prin mijloacele disponibile, materialele campaniei; vor organiza periodic întâlniri cu autoritățile relevante, cu angajatorii, cu salariații, pentru a disemina mesajele campaniei.

Mai multe informații despre campania „Trecem pe Alb”, le găsiți pe pagina web www.trecempealb.md.