ITUC-Global-Rights-Index-2022-1

Cea de-a 9-a ediție a Indicelui Global al Drepturilor ITUC (Confederația Internațională a Sindicatelor) 2022, care analizează anual cum sunt respectate drepturile lucrătorilor din 148 de țări, relevă despre faptul că crizele multiple înregistrate în diverse regiuni ale lumii au dus lă înrăutățirea situației lucrătorilor, la îngrădirea și diminuarea drepturilor organizațiilor sindicale.

Indicele Global al Drepturilor ITUC 2022 descrie cele mai grave țări din lume pentru lucrători, atribuind celor 148 de țări vizate note pe o scară de la 1 la 5+, în funcție de gradul în care drepturile lucrătorilor sunt respectate. Conform ediției din 2022 a Indicelui Global al Drepturilor, în acest an abuzurile în domeniul respectării drepturilor lucrătorilor au atins un nivel record.

Astfel, 113 țări exclud lucrătorii de la dreptul de a înființa sau de a adera la un sindicat, în creștere de la 106 în 2021 la 113. 77% dintre țări le-au refuzat lucrătorilor dreptul de a înființa și de a adera la un sindicat.

50 de țări au expus lucrătorii la violență fizică, de la 45 în 2021. 87% dintre țări au încălcat dreptul la grevă. Grevele din Belarus, Egipt, India, Myanmar, Filipine și Sudan au fost întâmpinate cu arestarea liderilor sindicali sau cu represiuni violente.

Patru din cinci țări au blocat negocierile colective. Acest drept este erodat în sectorul public și privat din fiecare regiune. Sindicaliști au fost uciși în treisprezece țări, 41% dintre țări au refuzat sau au constrâns libertatea de exprimare și de întrunire, lucrătorii au suferit arestări și detenții arbitrare în 69 de țări și 66% dintre țări le-au refuzat sau restricționat accesul lucrătorilor la justiție.

Secretarul general al ITUC, Sharan Burrow, a declarat: „Știm că lucrătorii se află în prima linie a crizelor multiple și extraordinare: niveluri istorice de inegalitate, urgență climatică, o pandemie care distruge vieți și mijloace de trai și conflicte cu impact devastator pe plan regional și global.”

„Indexul din acest an dezvăluie modul în care această instabilitate este exploatată de multe guverne și angajatori care atacă drepturile lucrătorilor. Muncitorii cer locuri de muncă, salarii decente, drepturi, protecție socială, egalitate și incluziune. Ei cer un nou contract social.”, a subliniat Sharan Burrow.

Cazurile de încălcări și evaluările naționale pot fi vizualizate în funcție de țară și regiune. Indicele Global al Drepturilor ITUC, ediția 2022, poate fi accesată aici: https://www.globalrightsindex.org/en/2022.

Departamentul mass-media și relații internaționale