IMG_3593

În perioada 27 iunie-1 iulie, o delegație din Danemarca, formată din reprezentanți ai unor organizații sindicale și patronale daneze, se află în Republica Moldova într-o vizită de lucru pentru a analiza situația creată în Republica Moldova legată de gestionarea crizei refugiaților din Ucraina și implicarea partenerilor sociali în acest proces, precum și situația în domeniul dialogului social și a negocierilor colective, pentru a examina posibilitatea dezvoltării unor proiecte de cooperare.

În cadrul vizitei, oaspeții danezi au avut mai multe întrevederi cu partenerii sociali, participând la întâlniri de lucru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, având întrevederi cu reprezentanți ai mai multor centre sindicale național-ramurale, au efectuat vizite la întreprinderi și au fost familiarizați cu condițiile de cazare a refugiaților în incinta sanatoriilor.

Astfel, marți, 28 iunie, delegația daneză a avut o întrevedere cu conducerea CNSM. Igor Zubcu, președintele Confederației, a informat despre particularitățile funcționării sistemului de dialog social în Republica Moldova, reluarea activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, proiectele de dezvoltarea a dialogului social la nivel național și teritorial, implementate de CNSM, organizarea campaniei ”Contractul colectiv de muncă–garanția drepturilor tale”, elaborarea mai multor ghiduri și materiale informative legate de negocieri colective, obiectivele Confederației pentru următoarea perioadă.

De asemenea, liderul sindical a remarcat că această vizită, a unei delegații dintr-o țară UE, este prima de acest gen după ce Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat la aderarea la UE, iar experiența daneza în ceea ce privește model socio-economic scandinav poate servi drept un reper în domeniul politicilor naționale cu privire la dezvoltarea dialogului social.

“Pentru noi este important ca Guvernul să înțeleagă rolul Sindicatelor și Patronatelor în procesul de pregătire de aderare la UE a Republicii Moldova, implicarea partenerilor sociali fiind extrem de importantă în acest proces complex. Acum suntem preocupați de modificările la legislația muncii. Sindicatele pledează pentru neadmiterea diminuării garanțiilor salariaților, respectarea drepturilor lor, în conformitatea cu Convențiile Organizației Internaționale Muncii și Directivele UE. Suntem convinși că problemele existente pot fi soluționate prin dialog social, care este un instrument apreciat la nivel de UE.”, a subliniat liderul sindical.

Danezii au fost informați că la data de 25 februarie, în legătură cu situația din Ucraina, Comitetul Confederal al CNSM a adoptat o hotărîre cu privire la susținerea cetățenilor ucraineni refugiați din cauza războiului din Ucraina. În conformitate cu hotărârea respectivă, s-a acordat spațiu de cazare refugiaților din Ucraina în Sanatoriul „Nufărul Alb” din or. Cahul, în Stațiunea balneară „Bucuria-Sind” din or. Vadul-lui-Vodă, în Stațiunea balneoclimaterică „Codru” din s. Hîrjăuca, raionul Călărași.

Delegația din Danemarca a apreciat eforturile autorităților de gestionare a fluxului de persoane refugiate din Ucraina, implicarea partenerilor sociali în acest proces, remarcând deschiderea de a-și aduce aportul la dezvoltării unui cadru de colaborare pentru implementarea unor proiecte comune în privința susținerii refugiaților și dezvoltării dialogului social și negocierilor colective.

Totodată, miercuri, 29 iunie, delegația daneză a avut o întrevedere cu conducerea Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind”, Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ,,SINDICONSʼʼ, Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice și Federației Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”. Părțile au discutat despre situația în domeniul dialogului social în diverse ramuri, probleme cu care se confruntă sindicaliștii la acest capitol, modelul de dialog social și negocieri colective implementat în Danemarca, care reprezintă un sistem foarte bine dezvoltat și eficient.

În context, reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale din Danemarca s-au arătat deschise să efectueze schimb de experiență cu partenerii sociali din Republica Moldova, prin dezvoltarea programelor de cooperare în domeniul educațional, schimb de experiență în domeniul legislației muncii, fortificarea capacităților instituționale ale partenerilor sociali.

Menționăm că, în contextul crizei refugiaților ucraineni, din partea Danemarcei au fost făcute donații umanitare Republicii Moldova în valoare de 196 mii de Euro, fiind donate plapume, produse de igienă, mâncare pentru copii, scutece, produse medicale, saltele.

Departamentul mass-media și relații internaționale