IMG_5028

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Moldova (FSCRE) a organizat la sfârșitul săptămânii trecute masa rotundă cu genericul „Sănătatea femeii încadrate în câmpul muncii, prin prisma Strategiei privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025”. La activitate au participat sindicaliste din cadrul a 21 organizații sindicale primare, membre ale FSCRE.

În calitate de invitați și experți au participat: Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, Viorica Spînu, președinta Comisiei de Femei a FSCRE, Svetlana Moroz, medic ginecolog certificat, categoria superioară, Svetlana Spătaru, director Centru de presă ProCurierMedia, Liliana Poiată, doctor reprezentant al Comitetului Farmaceutic BAYER.

În mesajul de salut, Margareta Strestian, președinta FSCRE, a dat o apreciere înaltă activității Comisiei de Femei a FSCRE și a subliniat că sindicalistele participă în dezvoltarea dialogului constructiv cu partenerii sociali; se implică în procesul de negociere a Convenției Colective de muncă nivel ramural; sunt active în cadrul Comisiilor de Dialog Social și de negociere a Contractelor colective de muncă la nivel de unitate economică; au un rol important în procesul de informare continuă a activului sindical în ceea ce privește modificările în legislația muncii, particularitățile legate de actele legislative și normative în vigoare.

Activitatea a fost organizată în contextul informării și protejării eficiente a sănătății femeilor, participantele fiind informate despre subiecte ce țin de menținerea corectă a sănătății femeilor la locul de muncă.

Totodată, prin organizarea acestei activități, Comisia de Femei a FSCRE își propune să evidențieze importanța sănătății femeilor și să sensibilizeze sindicalistele din cadrul organizațiilor sindicale primare pentru a fi mai precaute în ceea ce privește sănătatea femeii încadrate în câmpul muncii, cât și să pună accent pe viziunile strategice privind asigurarea egalității de gen în sindicate.

Departamentul mass-media și relații internaționale