IMG_3496

Astăzi, 24 iunie, a avut loc ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), în cadrul căreia partenerii sociali au dezbătut pe marginea mai multor subiecte prioritare. Părțile au fost informate despre îndeplinirea hotărârilor anterioare ale CNCNC, situația în domeniul securității și sănătății în muncă și sănătății ocupaționale, au inițiat discuții privind stabilirea unui nou salariu minim pe țară.

În cadrul ședinței, partenerii sociali au examinat proiectul Convenției colective (nivel național) cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 33, 34, ș.a.; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.27, 34, 42, ș.a.) inițiativă legislativă a unui grup de deputați, chestiunea cu privire la modificările și completările propuse la Legea salarizării nr. 847 și Hotărârea Guvernului nr.743 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

Membrii CNCNC fost informați de conducerea Inspectoratului de Stat al Muncii despre situația în domeniul SSM, numărul accidentelor produse, costurile pe care acestea le presupun, necesitatea implementării mai multor măsuri de protecție la locul de muncă. Partenerii sociali au subliniat că situația în domeniul SSM rămâne în continuare deosebit de alarmantă. În context, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a menționat că este necesar de depus mai multe eforturi în domeniul prevenirii producerii accidentelor de muncă și analizei factorilor de risc. De asemenea, liderul sindical a accentuat despre necesitatea racordării cadrului național în domeniul SSM la cadrul internațional, în conformitate cu cerințele OIM, consolidarea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii, elaborarea și implementarea unui Plan național în domeniul sănătății ocupaționale.

Cei prezenți, au discutat pe marginea proiectului Convenției colective (nivel național) cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, prin care se urmărește consolidarea rolului partenerilor sociali și al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor în problemele domeniului muncii și în problemele social-economice, precum și în vederea asigurării utilizării la maximum a posibilităților parteneriatului social în sfera muncii.

Totodată, în cadrul discuțiilor sindicaliștii s-au expus pe marginea propunerilor de modificare a Codului muncii. În legătură cu aceasta, sindicaliștii au reiterat că Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova își exprimă îngrijorarea și, totodată, condamnă reformele preconizate ale legislației muncii (care diminuează drepturile și garanțiile salariaților). Sindicaliștii au subliniat despre faptul că modificările la Codul muncii trebuie să fie examinate minuțios, cu respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii, și consultarea tuturor partenerilor sociali, pentru a nu admite prejudicierea intereselor salariaților.

O altă chestiune importantă dezbătută de partenerii sociali ține de stabilirea unui nou salariu minim pe țară. Părțile au subliniat că la moment nu există o claritate referitor la salariul minim stabilit pe țară, fiind stabilite mai multe salarii minime (în sectorul real, sectorul bugetat ș.a.), iar salariul minim stabilit prin Hotărârea Guvernului 550/2014 nu este unul aplicabil, fiind necesară unificarea și stabilirea unui salariu minim pe țară pentru toate sectoarele, atât public cât și privat.

Sindicatele au comunicat în repetate rânduri că Republica Moldova, ratificând Carta Socială Europeană revizuită, și-a asumat asigurarea respectării dreptului lucrătorilor care stipulează că „Toți lucrătorii au dreptul la o salarizare echitabilă, care să le asigure lor, precum și familiilor lor, un nivel de trai satisfăcător”. Carta Socială Europeană stabilește că pentru a asigura un nivel de trai minim decent pentru lucrători și familiile lor, salariul minim net ar trebui să fie stabilit în mărime de 50-60% din salariul mediu pe economie.

Este de menționat că Curtea Constituțională a declarat neconstituțională HG 550/2014, prin care este stabilit că salariul minim pe țară este de 1000 lei. În legătură cu acest subiect, partenerii sociali au convenit că vor elabora o Declarație comună a membrilor Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective cu privire la necesitatea stabilirii unui salariu minim unic pe țara, stabilit în mărime de 50-60% din salariul mediu pe economie.

În ceea ce privește examinarea modificărilor și completărilor propuse la Legea salarizării nr. 847 și Hotărârea Guvernului nr.743 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, sindicatele au avut unele obiecții. Astfel, reprezentanții CNSM au avut obiecții față de schimbarea modalității de reexaminare a salariului minim, mai cu seamă ce ține de calcularea inflației. Cu privire la Hotărârea Guvernului nr.743, sindicaliștii s-au exprimat împotriva plafonării până la 100% a plăților suplimentare la salarii, precum și au atenționat despre lipsa unui mecanism de reexaminare a salariului de funcție recomandat, stabilit prin Hotărârea în cauză pentru funcționari/specialiști în funcție de salariul minim și creșterea inflației.

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Mai multe informații cu privire la activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, le puteți accesa pe pagina web: http://cncnc.gov.md/.

Departamentul mass-media și relații internaționale