_MG_7799

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) va desfășura cel de-al IV-a Congres pe data de 3 iunie 2022, cu începere de la ora 10:00, în incinta Casei Sindicatelor (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 129, sala de conferințe, etajul 1). La lucrările Congresului vor participa delegați, reprezentanți ai structurilor sindicale, parteneri sociali, parteneri internaționali.

Congresul va discuta raportul de activitate al organelor de conducere ale CNSM în vederea realizării Strategiei pentru anii 2017-2022 și obiectivele pentru anii 2022-2027. Delegații vor adopta o serie de documente importante pentru mișcarea sindicală și vor alege noua conducere a CNSM pentru următorul mandat.

Ordinea de zi a Congresului IV al CNSM include următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la raportul de activitate al organelor de conducere ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în vederea realizării Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022 și obiectivele pentru anii 2022-2027
  2. Cu privire la raportul de activitate al Comisiei de cenzori a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în perioada anilor 2017-2022
  3. Cu privire la alegerea președintelui Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
  4. Cu privire la alegerea vicepreședinților Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
  5. Cu privire la alegerea președintelui Comisiei de cenzori a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
  6. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Delegații Congresului IV al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova vor adopta Strategia Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru anii 2022-2027. Strategia CNSM este dezvoltată în jurul a 5 obiective generale și structurată pe 13 direcții de activitate, care se referă la respectarea drepturilor fundamentale ale omului și dezvoltarea instituțională a sindicatelor.

Totodată, sindicaliștii vor adopta o Declarație în care se vor expune pe marginea situației social-economice din Republica Moldova și vor veni cu o serie de propuneri care vor fi înaintate partenerilor sociali.

Precizăm că, Congresul este organul suprem de conducere al Confederației. Congresul ordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului General o dată la 5 ani. Consiliul General stabilește ordinea de zi a Congresului, cu cel puțin, trei luni înainte de data desfășurării acestuia.

Delegații la Congres sînt aleși de organele abilitate ale organizațiilor-membre în funcție de numărul de membri de sindicat și cotizațiile achitate către Confederație în perioada între Congrese, conform normei stabilite prin hotărârea Consiliului General. Delegați la Congres din oficiu sînt președintele, vicepreședinții și președintele Comisiei de cenzori ai Confederației.

Departamentul mass-media și relații internaționale