Indemnizaţia nu se stabileşte asiguratului în cazul în care:

  • a) îşi cauzează premeditat daune sănătăţii;
  • b) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei infracţiuni;
  • c) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia asiguraţilor cu dizabilităţi mintale;
  • d) se află în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
  • e) prezintă acte false;
  • f) neglijează serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
  • g) certificatul medical a fost anulat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
  • h) se deplasează peste hotarele ţării în perioada aflării în concediu medical, cu excepţia deplasării pentru consultaţii, investigaţii sau pentru a urma tratamentul prescris și cu excepția femeilor aflate în concediu de maternitate.

În cazurile expuse la lit. f), g) şi h), plata indemnizaţiei încetează începînd cu ziua în care a fost constatată încălcarea şi pînă la expirarea concediului medical. Sumele plătite nejustificat din contul angajatorului sau/şi din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se restituie de asigurat benevol angajatorului sau/și bugetului asigurărilor sociale de stat sau se restituie în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.

De asemenea,  pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia.