Persoana asigurată cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova poate beneficia de prestații în caz de boală, nașterea și îngrijirea copilului, dizabilitatea și bătrânețe.

Șomerii cu drept la ajutor de şomaj pot beneficia de  indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă; indemnizaţie de maternitate și  ajutor de deces.