În unitățile care aplică sistemul tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a rețelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi servește drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcție concrete. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se stabilește prin negocieri colective la nivel de întreprindere, în mărime cel puțin egală sau care depășește salariul minim stabilit la nivel de ramură.