Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de persoane neangajate cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova, cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual:

 • a) copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani;
 • b) elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de învăţămînt la nivelurile 3–8, conform art. 12 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, cu frecvență, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării;
 • h) gravidele, parturientele și lăuzele;
 • i) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;
 • j) pensionari;
 • k) șomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
 • l) persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
 • m) părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani;
 • n) persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social;
 • o) beneficiarii de protecţie internaţională incluşi într-un program de integrare, pe perioada desfăşurării acestuia;
 • p) donator de organe în viaţă;
 • q) veteranii de război;
 • r) participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobâl.