Pensia pentru limită de vîrstă se calculează după formula:

P=1,35% x Tt x Vav ,

unde:

P – cuantumul pensiei;

1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizați după 1 ianuarie 1999, calculată în procente;

Tt – stagiul total de cotizare, ani;

Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat.

 

Formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă

în cazul în care, începînd cu 1 ianuarie 1999, asiguratul nu a realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani

                         Tt

P = Pmin *  ––- * Knp ,

                       2Tmin

unde:

 • P – cuantumul pensiei;
 • Pmin  – pensia minimă pentru limită de vîrstă la data stabilirii pensiei;
 • Tt – stagiul total de cotizare, ani;
 • Tmin – stagiul minim care acordă dreptul la pensie;

Knp – coeficientul nivelului profesional, care este egal cu:

 • 1,0 – pentru agricultori, muncitori necalificați (categoria 1-2 de calificare) și personalul auxiliar necalificat;
 • 1,2 – pentru muncitori cu calificare medie (categoria 3-4 de calificare);
 • 1,5 – pentru muncitori cu calificare înaltă (categoria 5-8 de calificare) și specialiști cu studii medii de specialitate;
 • 1,8 – pentru specialiști cu studii superioare;
 • 2,0 – pentru personalul de conducere la nivel de subdiviziune structurală;
 • 3,0 – pentru conducătorii de unități și locțiitorii lor.

 

Formula de calcul

al venitului mediu lunar asigurat valorizat

Venitul mediu lunar asigurat valorizat se calculează după formula:

                             coni

                ∑ ––––––––– * Kvi

                              ci

Vav = –––––––––––––––– ,

                             n

 • Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat;
 • coni – suma contribuțiilor de asigurări sociale plătite pentru perioada i de cotizare. Pentru perioada de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul suma contribuțiilor individuale plătite;
 • Ci – cota de contribuție de asigurări sociale stabilită în perioada i de cotizare. Pentru perioada de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul cota de contribuție individuală stabilită;
 • Kvi – coeficientul de valorizare a venitului asigurat;
 • n – numărul lunilor pentru care s-au calculat și s-au achitat contribuțiile.