1. Cel mult 180 de zile în cursul unui an calendaristic.
  2. În caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică- cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani.
  3. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă a femeii gravide se acordă pe durata concediului medical fără restricţii.
  4. Șomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de șomaj- pentru o perioadă de pînă la   30 de zile în cursul unui an calendaristic.